Protetika - můstky a korunky

 

Protetické ošetření

Cílem protetického ošetření je nahradit chybějící zub či skupinu zubů, případně nahradit takovou část zubu, která byla znehodnocena kazem nebo neštastným úrazem. U nás v Dentasmile UL nabízíme fixní i snímatelné náhrady na velmi vysoké technicko-estetické úrovni. Na výrobě zubních korunek, zubních můstků a zubních náhrad spolupracujeme s kvalitní laboratoří, se kterou máme velmi dobré zkušenosti. Lékař, tak i pracovníci laboratoře garantují vysokou kvalitu, odolnost a hlavně přirozený vzhled korunky přesně dle požadavku pacienta. 

Korunky

V případě, že nastane situace, kdy lékař nemůže již využít jinou formu léčby jako zhotovit výplň, inlay, onlay, pak tedy přichází toto řešení – korunka. Korunka je obal zubu, vytvořený v laboratoři, který zcela funkčně i esteticky nahradí poškozený nebo ztracený zub. Z materiálu používaném v naší ordinaci si můžete vybrat mezi korunkou celokeramickou nebo metalokeramickou.

Celokeramické – vysoce estetická korunka. (také kapnička je tvořena tvrdým, pevným a houževnatým materiálem. Korunky jsou tvořeny opět ze dvou vrstev. Na rozdíl od kovové konstrukce tato korunka propouští částečně světlo, což se projeví přirozenějším působením barev.

Metalokeramické korunky - vnitřní část korunky tvoří kovová kapnička a na ní je napálena keramická vrstva. Kovová kapnička je tvořena ze slitiny obecných nebo ušlechtilých kovů a zajišťuje pevnost. Vně je kov pokryt vrstvou keramiky, která co nejvěrněji napodobuje barvou a tvarem původní zub. Korunky mohou být nasazeny na živém zubu, na zubu mrtvém s přeléčenou dření i na implantátech. Pro zhotovení korunky se musí zub upravit, zbrousit. Takto upravený zub se otiskne a tento otisk se odesílá do laboratoře, kde je vyrobena finální korunka.

Můstky

Jsou řešením chybějících zubů, jedná se o fixní ošetření. (tvz na pevno) Pakliže je pacientem odmítnuta léčba implantáty, volíme fixní můstek. To znamená náhradu, která je pevně nalepená na obroušené zuby. Nahrazované zuby jsou součástí můstku jako tzv. mezičleny, přičemž nosným elementem jsou zuby sousedící s mezerou, která se nabrousí na korunku a tvoří tak pilíře můstku.

Faseta

Keramické fazety

Co to jsou keramické fazety? 

Tenká keramická kontstrukce, která imituje přední plochu frontálních zubů. Tímto způsobem můžeme napodobit vzhled vlastních zubů a současné skrýt původní neestetický vzhled poničených či nepěkně zabarvených zubů. Keramické fazety, dodají Vašemu úsměvu zářivý vzhled a Vám zdravé sebevědomí. Fazety slouží k zakrytí neestetického postavení zubů, zabarvení zubů, četných neestetických výplní na předních zubech či výrazných mezer mezi zuby. Keramická fazeta bude připravena v zubní laboratoři, pak se za pomoci speciálního cementu lepí na ošetřovaný zub. Tímto způsobem dosáhneme u ošetřovaného zubu vzhledu zubů vlastních. Zub zpevníme a dosáhneme tak plné funkčnosti zubu s vysoce estetickým vzhledem, který je pouhým okem nerozpoznatelný od zubů vlastních.

Přednosti keramických fazet

  • dodávají zubu zdravý vzhled, ideální tvar, barvu a přirozenost
  • velmi těžce rozpoznatelná hranice mezi vlastním zubem a fazetou
  • nezabarvují se, což znamená, že i po několika letech budou vaše zuby bílé
  • nevznikají skvrny od čaje, kávy, čeveného vína, cigaret a dalších, protože keramika užívaná ve stomatologii je velice odolná vůči látkám, které  ovlivňují zabarvení skloviny
  • není zde nutná velká a náročná péče či renovace ani po dlouhé době užívání
  • při kvalitní péči o chrup a správné dentální hygieně mají fazety neomezenou životnost
  • v případě poškození či následku úrazu lze fazetu vyměnit bez nutnosti úprav ostaních keramických fazet

Inlay, onlay

Jedná se o náhrady rekonstruující rozsáhlé defekty postranních zubů. Představují plynulý přechod mezi ošetřením zubu výplní a ošetřením umělou korunkou. Inlay je vyplnění vnitřní části zubu, tedy laboratorně zhotovenou výplní. Onlay je velká laboratorně zhotovená vyplň nebo částečná korunka včetně části hrbolků zubů. Broušení zubu nevyžaduje rozsáhlé ubírání tvrdých zubních tkání, což je v přípravě zubu na korunku nezbytné, a proto je ošetřeni zubu inlayí popřípadě onlayí šetrnější.

Ošetření vyžaduje dvě návštěvy v ordinaci. 

  • Při první návštěvě se zub/zuby nabrousí, otisknou a krátkodobě uzavřou provizorní výplní.
  • Při druhé návštěvě se inlaye, onlaye fixují na již upravený zub. Jako materiál se používá keramika a kompozitní pryskyřice.​

Snímatelné náhrady

Snímatelné náhrady nahrazují větší množství chybějících zubu nebo případně chybějící zuby všechny. Podle stavu chrupu lékař navrhne řešení v podobě protézy částečné nebo totální.

Snímatelné náhrady s jednoduchými kotevními prvky

Nejjednoduší typ náhrady. Jako uchytávací mechanismus jsou zde použity spony, které drží protézu na zbývajících zubech. Často se využívá toto řešení jako provizorní.

Skeletové náhrady

Jedná se o kvalitněji zpracovanou náhradu, hlavně ve smyslu kvalitnějšího ukotvení na zbývajících zubech. Součástí kovového skeletu jsou lité nedrátěné spony, jejichž ramena nepovolují a garantují lepší uchyt protézy na zbývajích zubech. (spony jsou odlité vcelku z jednoho kovu, není možné je opakovaně ohýbat. Zde se jedná o poměrně dobré ukotvení a kvalitní stabilitu náhrady. (nepříliš estetické řešení, poměrně znatelný přechod náhrady na zbývající zuby)

Hybridní náhrady

Zde se jedná o snímatelné náhrady kotvené na zbývajících zubech zásuvnými spoji případně systémem dvojkorunek (tzv. teleskopy). Doporučujeme jako nejvhodnější a z hlediska nošení a estetiky nejkomfortnější variantu snímatelné náhrady. 

Ukotvení náhrady je možné přes zásuvné spoje tvarově různě modifikované, a to vždy na principu tzv. matrice a patrice, pro lepší představu, jde často o princip patentních knoflíků. Velkou výhodou je přechod náhrady na zbývající zuby – tento přechod je velmi dobře zpracován – téměř neznatelný.  Druhým velmi výrazným faktorem je stabilita náhrady, která je téměř dokonalá.

Celkové snímatelné náhrady

Zde se jedná o náhradu všech zubů. Velkou výhodou je poměrně levná cena. Nevýhodou je nízká retenze (uchycení) protézy zejména v dolní čelisti.

 

Těšíme se na Vás!

Váš Dentasmile UL tým