Endodoncie

 

Endodoncie se zabývá ošetřením zánětu zubní dřeně a jeho komplikacemi

Příčinou tohoto zánětu jsou mikroorganismy, jejichž zdrojem je nejčastěji zanedbaný, nerozpoznaný nebo špatně ošetřený zubní kaz, který se šíří do hloubky a blízkosti dřeňové dutiny.

Druhým nejčastějším důvodem jsou komplikace, které se objeví druhotně po špatně provedeném předchozím ošetření kořenových kanálků nebo po úrazu zubů. Postižení zubní dřeně je často bolestivé a bývá důvodem neodkladné návštěvy stomatologa. Cílem léčby je zbavit zub bakteriální infekce. Jedná se o ošetření složitého systému kořenových kanálků uvnitř zubu prostřednictvím endodoncie. Samotné ošetření spočívá v jejich důkladném pročištění a hermetickém zaplnění. Jen takto utěsněný kanálek zabrání dalšímu průniku bakterií ze zubu do kosti a vzniku dalších komplikací, jako je zánět kosti v oblasti špičky kořene zubu, vznik cyst či přetrvání bolesti.

Jak probíhá endodontické ošetření?

Ošetření spočívá v důkladném pročištění kořenových kanálků (odstranění odumřelé dřeně) a v jejich hermetickém zaplnění.

Správné provedení endodoncie je provedeno za těchto podmínek:

- Kořenový kanálek je zbaven co nejdokonaleji všech nežádoucích látek.
- Je vysterilizován chemicky, ozonem či laserem.
- Je trojrozměrně hermeticky zaplněn materiálem zajištujícím těsnost po celé jeho délce.
- Zub je po zaplnění proteticky ošetřen (umělou korunkou, kompozitní dostavbou).
- Takto ošetřený zub může svému nositeli sloužit po zbytek jeho života.

 

Kvalitním ošetřením lze takto postižený zub, který by jinak bylo nutné vytrhnout, zachránit na celý život. Extrakce zubu je až poslední řešení.

 

Těšíme se na Vás!

Váš Dentasmile UL tým