Chirurgie

 

 

Chirurgie

  rozsáhlá sutura po extrakci zubů + lečebná vložka + slizniční náplast                                       500,- Kč